YapıData YapıDatayapidata.com
YapıDataEvrenselevrensel . YapıDatamühendislik . YapıDatambyte
Öngerilmeli Strafor Boşluklu Beton Ortotrop Prekast Taşıyıcı Sistemler
Türkçe YapıData Teknoloji belgeler Kalite Nitelikli Eğitim Seminer Yayınlar pratik İnsan Kaynakları isguvenlik Bağlantılar iletişim guncel yukle teklif
teknoloji TEKNOLOJİ
 • Proje
 • Tasarımda; Mühendislikte Bilgi Sistemleri ve Yapay Zeka teknolojisi yaklaşımlı ,YapıData tarafından hazırlanmış özgün yazılımlar ve teknolojiler kullanılmaktadır.
 • Çubuk taşıyıcı Sistemlerin (Kolon,kiriş vb) sayısal çözümünde Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılmaktadır.
 • Yüzeysel Taşıyıcı Sistemlerin (plak,kaset,nervür,Ortotrop ,Radye, Kabuk, perde,levha,Yüksek gövdeli Kiriş vb.) sayısal çözümünde DOKU teorisi kullanılmaktadır.
 • Derin Temel sistemleri (Kazık Sistem) ve Dayanma ve İstinat Yapılarının Tasarımında; Bilgi Sistemleri ve Yapay Zeka Teknolojisi ile sistemin özelliklerini taşıyan bir akıllı nesne , üst yapıdan gelen etkiler belirli emniyetle karşılanacak şekilde zemin katmanlarının içinde ilerleyerek , durur. O derinlik kazık boyunu belirlemektedir, işlemin her aşamasında iç denetim sistemi ,kesit,stabilite,burkulma ,statik ve dinamik vb davranışları denetleyerek sistem sayısal olarak çözülmüş olur.
 • Yapıların güçlendirirlmesinde öngerilme yöntemleri kullanılmaktadır.
 • Yapıların tasarımında, yapının enaz dinamik etki alabilmesi için (Deprem ,rüzgar,trafik,makina vb) seçenekli olarak Yapıya dinamik form verilir.Bu durum sayısal çözüm ile belirlenir.vb.
  • Öngerilmeli Strafor Boşluklu Beton Ortotrop Yüzeysel Taşıyıcı Prekast Yapı Sistemleri
  • Betonarmede , basınca çalışan beton kesitin ancak yüzde 25..30 u çalışır,geriye kalan yüzde 70…75 ise donatıyı konumlandırmak pahasına ölü yüktür,Bu nedenle betonarmede çekme bölgesinde beton çatlayabilir, hesaplarda da çatladığı varsayılır.
  • Öngerilmeli Beton Taşıyıcı sistemlerde ise beton kesitin tamamı, öngerilme nedeiyle basonca çalışır. Buradan teorik olarak öngerilmeli sistemin yüksek taşıma kapasitesi yanında betonarmeye göre (100/25=4; 100/30=3.33) 3.33 .le 4 misli daha fazla olduğudur.Yani teorik olarak 3.33 ila 4 misli ekonomik demektir.Diğer taraftan; Yapıdata'nın Ortotrop sisteme öngerilme verme teknolojisi ile yapı kütlesi; hem kesit küçülmesi hemde boşluk oluşması nedeniyle azaltılıp, yüksek Dayanımlı betona (C70) öngerilme verilmesi ile ve boşlukların Strafor ile dolu bulunması nedeniyle aynı zamanda ISI ve SES yalıtımı da elde edilmektedir.
  • Kütle azalması nedeniyle; gerek düşey (kolon,perde vb) gerekse temel sistemlerinde de oldukça ekonomi sağlanmaktadrı,Ayrıca kütle azalması nedeniyle dinamik etkilenmede azalmaktadır.( depremde…Deprem etkisi= KütleX Deprem ivmesidir.)
  • Öngerilmeli Strafor Boşluklu beton Ortrtrop Taşıyıcı prekast sistem tasarım ve üretimi ile, Büyük açıklıklı AŞIK, Büyük açıklıklı KİRİŞ, Büyük açıklıklı YAĞMUR OLUĞU ve Kolon ,Temel KİRİŞLERİ ve TEMEL sistemlerinde de uygulanmaktadır.
  • Düşey duvar elemanlarıda Öngerilmeli Strafor boşluklu Beton Ortotrop Yüzeysel taşıyıcı olarak tasarlanıp üretilmektedir.Bu elemanlar aynı zamanda düşey taşıyıcı durumunda (Perde sistem) oldukları için ayrıca kolon (çubuk sistem) kullanılmamaktadır.
  • Gerek temel sistemlerinde,gerekse diğer yapı düğüm noktalarında, kaynaklı,soketli, öngerilmeli vb. bağlantı sistemleri tasarımla belirlenip uygulanmaktadır.
  • Kullanılan Beton, üretimde C70 dir. Bütün imalatlarda iç denetim sistemi ile (gerilme ve şekil değiştirme ) olarak gerçekleştirilerek çapraz denetime tabi tutulmaktadır.
  • Türk Patent Ensitüsü No.17444 ve ISO 9001.2008
  tel 90 362 431 42 46 e.posta yapidata@yapidata.com
  Copyrights yuk.muh. Hasan KOC- Muh. Evren KOC - yuk.muh. Didem KOÇ - All rights reserved - Tum hakları saklıdır