YapıData YapıDatayapidata.com
YapıDataEvrenselevrensel . YapıDatamühendislik . YapıDatambyte
Öngerilmeli Strafor Boşluklu Beton Ortotrop Prekast Taşıyıcı Sistemler
Türkçe YapıData Teknoloji belgeler Kalite Nitelikli Eğitim Seminer Yayınlar pratik İnsan Kaynakları isguvenlik Bağlantılar iletişim guncel yukle teklif
hakkımızda TANITIM
 • Kuruluş Bilgileri
 • Hasan KOÇ tarafından 1972 yılında Yapı Mühendislik olarak kurulmuştur. (Hasan KOÇ - 1970 yılında İTÜ İnş.Fak. Yapı dalından yüksek mühendsi olarak mezun olmuştur.Yüksek Lisans Diploma Travayı üstün başarı derecesi almıştır. 1970 -71 arası Samsun Yapı İşleri 8.Böl.Md.de Proje mühendisi olarak çalışmış , Askerlik görevinden sonra Serbest çalışmaya başlamıştır.)
 • 1975 yılında Koç inş.tic.Koll.şti. yi inşaat işleri için (Necmettin ve Necdet KOÇ ile) ortak olarak kurmuşlardır. 1980 de ayrılmışlardır.
 • 1980 de YapıData mühendsilik - Proje ve Mühendsilik hizmetleri için ve 1982 de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı T.C. Özel YapıData Bilgisayar Eğitim Merkezi açılmıştır. (Bu özel kurum; 1993 e kadar Bilgi Sistemleri ve Bilgisayar Program Tasarımı konusunda hizmet vermiştir.)
 • 2008 yılında Hasan KOÇ ve oğlu Müh.Evren KOÇ ortaklığı ile YapıData Evrensel Endüstrileşmiş Yapı Sistemleri Tic.ve San. Ltd. Şirketi; Öngerilmeli Strafor Boşluklu Beton Ortotrop Taşıyıcı Sistemler ile diğer Mühendsilik hizmetleri için Tasarım, Arge ve Üretim için kurulmuştur.
 • Tasarımda; Bilgi Sistemleri ve Yapay Zeka teknolojisi kullanılmaktadır. Üretimde de ; YapıData ya özgün teknoloji üretilerek, ortotrop boşluklu betona Öngerilme verilerek ; büyük açıklıklı ve ağır yüklü ve Çok katlı her türlü yapı için ,prekast yapı elemanları üretimi yapılmaktadır.Üretim de betonda C70 kalitesi ; iç denetimli kalite denetimi ile başarılı olarak kullanılmaktadır. Aynı teknikle düşey perde sistemler ve Temel sistemleri üretimi yapılmaktadır.
 • Ürünler Öngerilmeli Yüzeysel Taşıyıcı (b=119 cm (değişken), L=25.00m (değişken) olarak, Çok katlı ve büyük açıklıklı , yapılarda tabliye sistemi, Köprü ve İskele yapılarında (H9S10,H20S16 ve H30S24 olarak ve Aşırı yüklemeli özel çözümlerde vb.) Trafik yolu ve yaya yolu tabliye Sistemi olarak kullanılmaktadır.
 • Çubuk sistem Öngerilmeli elemanlarda ( Aşık, Yağmur Oluğu, Kiriş, Koln, pilon vb) yine strafor boşluklu ve C70 betonu ile tasarım ve üretim yapılarak, çerçeve tipi büyük açıklıklı yapı sistemleri yapılmaktadır.(aşık ve Yağmur oluğu boyları 25m. kiriş boyları 25m vb. değişken olarak üretilmektedir.Böylece İskelet Çerçeve sistemde uzaysal sistem olarak her iki doğrultuda büyük açıklık yapılmaktadır.
 • Çok katlı yapılarda; örn. 15 m açıklık 30 cm. kalınlıkla geçilebilmektedir. kutu şeklindeki doku boşluklarının strafor ile dolu olması, kütleyi enaza indirirken, ısı ve ses yalıtımı da yapmaktadır.
 • Tesisimiz ; 100 m boyunda 4 bant ile hizmet vermektedir. Esnek kalıp sistemi ile her boyutta ve çok özel yapı elemanları üretimi yapılmaktadır.
 • Bileşimler; ıslak ankrajlı, kaynaklı ve gerektiğinde Öngerme ile vb. detaylandırılıp uygulanmaktadrı. Temel sistemlerinde ve diğer detaylarda genellikle öngerme vb. uygulama ile yapı sistemi monolitik duruma gelmektedir.
 • Çerçeve,iskelet tipi yapılarda; Aşık ve yağmur oluklarında detaylar öyle yapılmaktadır ki, yerinde montajdan sonra başkaca hiç bir şey yapılmadan doğrudan kaplama işleri yapılabilmektedir.
 • Köprülerde; 20 m açıklık trafik yolunda 45cm. kalınlıkla geçilebilmektedir. Öngerilmeli Strafor boşluklu beton Ortotrop yüzeysel taşıyıcı tabliye sistemi, iç dokusu nedeniye, burulma, burkulma vb etkilere karşıda çok güvenli olmaktadır.Diğer taraftan trafik ve yaya yolları için kalıp iskele gerektirmemektedir. I kesitli çubuk sistemler de açıklık büyüdükçe, lateral burkulma ve Yüksekliği fazla olacağı için ( 20 m için h= 120cm.) özellikle mansap bölgelerindeki su-köprü hava payı bakımından fark görülmektedir. Diğer taraftan; I kesitli öngerilmeli köprü kirişleri ; gerçekte belirli aralıkla kullanılması (lateral burkulma için enlemeler gerektirmesi ) yerine ; iki misli ekonomik olmayacak ve kütle artışına sebep olacak şekilde yan yana dizilmesi, iyi bir tasarım olmadığını göstermektedir. Aralıklı konulunca da , yaya yolları ile beraber yerinde kalıp ve iskele yapılması gerektirmesi de ayrı bir dezavantajdır.
 • YapıData'nın bu web sistesinde; bilimsel ve teknik olarak olabildiğince bu yeni gelişmeler ve YapıData tarafından üretilen bilgi ve teknolojiler sunulmağa çalışılacaktır.
 • Özellikle Mimar ve Mühendisler için, bu geliştirdiğimiz teknolojiler, onların çok özel projelerinde , özlemlerini karşılamada yardımcı olacağı ümidindeyiz.Daima her türlü yeni yaklaşımlarda her türlü teknik desteğe, paylaşmaya hazırız. Bu çalışmalar, araştırmalar hepimiz için.
  • Öngerilmeli Strafor Boşluklu Beton Ortotrop Yüzeysel Taşıyıcı Prekast Yapı Sistemleri
  • Betonarmede , basınca çalışan beton kesitin ancak yüzde 25..30 u çalışır,geriye kalan yüzde 70…75 ise donatıyı konumlandırmak pahasına ölü yüktür,Bu nedenle betonarmede çekme bölgesinde beton çatlayabilir, hesaplarda da çatladığı varsayılır.
  • Öngerilmeli Beton Taşıyıcı sistemlerde ise beton kesitin tamamı, öngerilme nedeiyle basonca çalışır. Buradan teorik olarak öngerilmeli sistemin yüksek taşıma kapasitesi yanında betonarmeye göre (100/25=4; 100/30=3.33) 3.33 .le 4 misli daha fazla olduğudur.Yani teorik olarak 3.33 ila 4 misli ekonomik demektir.Diğer taraftan; Yapıdata'nın Ortotrop sisteme öngerilme verme teknolojisi ile yapı kütlesi; hem kesit küçülmesi hemde boşluk oluşması nedeniyle azaltılıp, yüksek Dayanımlı betona (C70) öngerilme verilmesi ile ve boşlukların Strafor ile dolu bulunması nedeniyle aynı zamanda ISI ve SES yalıtımı da elde edilmektedir.
  • Kütle azalması nedeniyle; gerek düşey (kolon,perde vb) gerekse temel sistemlerinde de oldukça ekonomi sağlanmaktadrı,Ayrıca kütle azalması nedeniyle dinamik etkilenmede azalmaktadır.( depremde…Deprem etkisi= KütleX Deprem ivmesidir.)
  • Öngerilmeli Strafor Boşluklu beton Ortrtrop Taşıyıcı prekast sistem tasarım ve üretimi ile, Büyük açıklıklı AŞIK, Büyük açıklıklı KİRİŞ, Büyük açıklıklı YAĞMUR OLUĞU ve Kolon ,Temel KİRİŞLERİ ve TEMEL sistemlerinde de uygulanmaktadır.
  • Düşey duvar elemanlarıda Öngerilmeli Strafor boşluklu Beton Ortotrop Yüzeysel taşıyıcı olarak tasarlanıp üretilmektedir.Bu elemanlar aynı zamanda düşey taşıyıcı durumunda (Perde sistem) oldukları için ayrıca kolon (çubuk sistem) kullanılmamaktadır.
  • Gerek temel sistemlerinde,gerekse diğer yapı düğüm noktalarında, kaynaklı,soketli, öngerilmeli vb. bağlantı sistemleri tasarımla belirlenip uygulanmaktadır.
  • Kullanılan Beton, üretimde C70 dir. Bütün imalatlarda iç denetim sistemi ile (gerilme ve şekil değiştirme ) olarak gerçekleştirilerek çapraz denetime tabi tutulmaktadır.
  • Türk Patent Ensitüsü No.17444 ve ISO 9001.2008
  tel 90 362 431 42 46 e.posta yapidata@yapidata.com
  Copyrights yuk.muh. Hasan KOC- Muh. Evren KOC - yuk.muh. Didem KOÇ - All rights reserved - Tum hakları saklıdır